2. Điều hòa Hyundai được sản xuất ở đâu?

Trước năm 2022, điều hòa Hyundai có 2 dòng sản phẩm xuất xứ tại Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, tính từ năm 2022, điều hòa Hyundai sẽ chỉ cung cấp sản phẩm điều hòa được sản xuất tại Malaysia cho thị trường Việt Nam.

Shopping Cart