9. Làm thế nào để kiểm tra và thay đổi bộ lọc của điều hòa không khí?

Hướng dẫn chi tiết về cách kiểm tra và thay đổi bộ lọc có sẵn trong sách hướng dẫn người sử dụng. Hãy thực hiện thao tác này định kỳ để đảm bảo sự sạch sẽ và hiệu suất tốt nhất.

Shopping Cart