11. Làm thế nào để liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Hyundai?

Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, bạn có thể gọi đến số điện thoại được cung cấp trên trang web chính thức hoặc gửi email đến địa chỉ hỗ trợ khách hàng. Chúng tôi sẽ phục vụ bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Shopping Cart