1. Tập đoàn Hyundai của nước nào?

Tập đoàn Hyundai là một tập đoàn đa quốc gia được thành lập vào năm 1947 bởi Chung Ju-Yung với một công ty xây dựng nhỏ tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, sự đổi mới và cam kết của tập đoàn nhanh chóng khiến nó phát triển thành một trong những đối tác quan trọng nhất của nền kinh tế Hàn Quốc.

Shopping Cart